(1)
Ribera Llopis, J. M. En Torno a La Narrativa Catalana contemporánea. RLLCGV 1992, 2.