(1)
Frías Conde, X. A Natureza Das construcións De TER + Participio En Galego Moderno. RLLCGV 2021, 26, 203-214.