(1)
Fernández Salgado, X. A. . No Bicentenario Do Nacemento De Marcial Valladares: Unha cronoloxía Da Súa biobibliografía. RLLCGV 2021, 26, 131-152.