(1)
i Ferrer, L. R. La virtut de la fortalesa als sirventesos morals de Pere March. RLLCGV 2020, 25, 15-34.