(1)
Martí Mestre, J. Els Fraseologismes En l’obra dramàtica d’Eduard Vidal I Valenciano. RLLCGV 2020, 24, 81-114.