(1)
Ferrando, M. El paratext en la narrativa de Carme Riera: títols, dedicatòries i epígrafs. RLLCGV 2018, 22, 79-100.