(1)
Revelles Esquirol, J. Joan Estelrich a Galícia. Els contactes peninsulars de la mà dreta de Francesc Cambó. RLLCGV 2014, 19.