(1)
Zaragoza, V. RESEÑA De: Roca, Rafael (ed.), Teodor Llorente, Cent Anys després. Alacant : IIFV, 2012. RLLCGV 2013, 18.