(1)
Sánchez Rei, X. M.; Mosquera Castro, E. Os Factores Socioculturais E tecnolóxicos Como explicación Para a variación lingüística : Algunhas fenomenoloxías Para O Caso Do Galego. RLLCGV 2013, 18.