[1]
Garrosa Gude, J.L. 1996. Monteagudo, Henrique: O son das ondas : Mendiño ; Martín Codax, Johán de Cangas, Xograres da beiramar (reseña). Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca. 5, (ene. 1996). DOI:https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.5.1996.6062.