[1]
Vázquez Fernández, S. 2011. A tradución como apropiación : análise das estratexias tradutivas en O país da saudade de P. Castro e A. e R. Villar Ponte. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca. 16, (ene. 2011). DOI:https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.16.2011.6005.