[1]
López Alcalde, C. 2010. El Liber de anima rationali, ¿primera obra antiaverroísta de Ramon Llull?. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca. 15, (ene. 2010). DOI:https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.15.2010.5982.