[1]
Fidora, A. 2006. Les definicions de Ramon Llull : entre la lògica árab i les teories de la definició modernes. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca. 12, (ene. 2006). DOI:https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.12.2006.5919.