[1]
Mera Herbello, H. 2004. A literatura infantil e xuvenil en Galicia : cara a unha restruturación do sistema literario. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca. 10, (ene. 2004). DOI:https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.10.2004.5881.