[1]
Ysern i Lagarda, .J.A. 2003. Ramon Llull i el lul·lisme a través de la obra de Miquel Batllori. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca. 9, (ene. 2003). DOI:https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.9.2003.5851.