[1]
Fernández Rodríguez, .M. 2001. Fernández Sendón, Enrique (L. Fersen): Memoria e antoloxía dun republicanogalego. Sada-A Coruña, Ediciós do Castro, Serie Documentos, 1998. Introducción, estudio e notas de Xosé Luís Axeitos e Uxío Bobillo (reseña). Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca. 7, (ene. 2001). DOI:https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.7.2000.5829.