[1]
Martínez Xoubanova, .M. 1999. Actas das I Xornadas das Letras Galegas en Lisboa (reseña). Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca. 6, (ene. 1999). DOI:https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.6.1998.5798.