[1]
González López, .S. 1999. Congreso O mar das cantigas (reseña). Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca. 6, (ene. 1999). DOI:https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.6.1998.5795.