[1]
Rodríguez González, O. 1999. Vicente Risco e "La puerta de paja" : unha valiosa contribución á novela "católica" na posguerra española. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca. 6, (ene. 1999). DOI:https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.6.1998.5773.