[1]
Jaijo, R. 2022. Bearn o la sala de les nines de Llorenç Villalonga: anàlisi comparada de les versions catalana i castellana. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca. 27, (nov. 2022), 13–40. DOI:https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.27.2022.36148.