[1]
Frías Conde, X. 2021. A natureza das construcións de TER + Participio en galego moderno. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca. 26, (nov. 2021), 203–214. DOI:https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.26.2021.32136.