[1]
Fernández Salgado, X.A. 2021. No bicentenario do nacemento de Marcial Valladares: unha cronoloxía da súa biobibliografía. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca. 26, (nov. 2021), 131–152. DOI:https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.26.2021.32124.