[1]
Butinyà, J. 2018. RESEÑA de: Raimondo Lullo. "Libro di Santa Maria". «Letture cristiane del secondo millennio» 58. Introducció, traducció i notes de Simone Sari. Epíleg de Jordi Gayà. Milà: ed. Paoline, 2017. 387 pp. ISBN: 978-88-315-4672-0. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca. 23, (dic. 2018), 181–186. DOI:https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.23.2018.23216.