[1]
Ferrando, M. 2018. El paratext en la narrativa de Carme Riera: títols, dedicatòries i epígrafs. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca. 22, (ene. 2018), 79–100. DOI:https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.22.2017.20862.