[1]
Sánchez Rei, X.M. y Mosquera Castro, E. 2013. Os factores socioculturais e tecnolóxicos como explicación para a variación lingüística : algunhas fenomenoloxías para o caso do galego. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca. 18, (ene. 2013). DOI:https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.18.2013.10793.