Volver a los detalles del artículo RESEÑA de: Villena, Isabel de (Elionor d’Aragó i de Castella), Vita Christi. ed. a cura de Vicent J. Escartí. València : Institució Alfons el Magnànim , 2011. ISBN: 978-84-7822-609-2 Descargar Descargar PDF