Volver a los detalles del artículo RESEÑA de : Tomic, Pere. Històries e conquestes del realme d’Aragó e principat deCatalunya, Introducció, transcripció, notes i índexs a cura de Joan Iborra. Catarroja-Barcelona : Afers, 2009 Descargar Descargar PDF