Volver a los detalles del artículo Reseña de: Antoni Ferrando Francés. Aportacions a l’estudi del català literari medieval, Universitat Jaume I: Castelló de la Plana 2018, 437 pp. ISBN: 978-84- 17429-48-5 Descargar Descargar PDF