Volver a los detalles del artículo Reseña de Morujão, Isabel, Por trás da grade: poesia conventual feminina em Portugal (sécs. XVI-XVIII), Lisboa: Imprensa Nacional- Casa da Moeda, 2013, 740 pp. (Manuais universitários) Descargar Descargar PDF