(1)
López Díaz, J. NORMAS DE PUBLICACIÓN. ETFIV 2015, 345-350.