(1)
Donado Vara, J. Reseña De: Reixach Sala, Albert, Finances Públiques I Mobilitat Social a La Catalunya De La Baixa Edat Mitjana. Girona, 1340-1440. ETFIII 2020, 717-720.