[1]
. M. T. Gibert Maceda, «RESEÑA de : Álvarez, Mª Antonia. “América-Europa” como ideal de civilización», EPOS, n.º 6, p. 585, ene. 1990.