(1)
Hernández Caballer, . R. Projecció i recepció hispàniques de Caterina Albert i Paradís, «Víctor Català», i de la seva obra. RESEÑA de: Ribera Llopis, J.M.. Girona: CGC Edicions, 2007. EPOS 2008, 441.