Ethno-confessional neotraditionalism in a globalized world: Search for basis of identification = Neotradicionalismo etnoconfesional en un mundo globalizado: búsqueda de base de la identificación

Larisa Anzhiganova, Valentina Asochakova, Marika Topoeva

Resumen


Resumen: El artículo se centra en el tengrianismo como una de las bases religiosas de la visión del mundo en el desarrollo de los pueblos euroasiáticos. Se tratan de los aspectos históricos, ontológicas y epistemologicas la visión del mundo del tengrianismo en relación con las concepciones científicas y humanitarias actuales.

Abstract: The article focuses on Tengrism as one of worldview and religious bases for the development of Eurasian peoples. It deals with historical, ontological, and gnoseological aspects of Tengrist worldview in relation to current scientific and humanitarian conceptions.


Palabras clave


Budismo; Cristianismo; Identificación étnica; Neotradicionalismo etnoconfesional; Chamanismo; Tengrianismo; Turcos y mongoles; Visión del mundo; Buddhism; Christianity; Ethnic identification; Ethno-confessional neotraditionalism; Shamanism; Tengrism; Turk

Texto completo:

PDF

Referencias


Agendum of the Yenisei Province for 1865 and 1866 published by the Yenisei Statistic Committee. (1865). St. Petersburg: Printing House of K. Wulf.

Bakhtin, М. М. (1979). K metodologii gumanitarnykh nauk [Towards Methodology of Humanitarian Sciences]. In: Bakhtin, М.М. Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetics of Verbal Creation] (p. 361374). Мoscow: Iskusstvo.

Dorzhieva, G. Sh. (1995). Buddizm i khristianstvo v Kalmykii. Opyt analiza religioznoy politiki pravitelstva Rossiyskoy imperii (seredina XVII - nachalo XX vv.) [Buddhism and Christianity in Kalmykia. The experience in the analysis of religious policy of The Russian Imperial government (mid 17th beginning of the 20th century)]. Elista: Jangar.

Fedorova, L. V. (2012) Yevraziystvo: stremlenie k drevneyshey ili novoy religioznosti universalnykh idey [Eurazianism: striving for the oldest or a new religiosity of universal ideas]. Yakutsk.

Grigoryeva, T. P. (1992). Dao i Logos: vstrecha kultur [Tao and Logos: interaction of concepts]. Мoscow: Nauka.

Кapra, F. (1994). Dao fiziki. Issledovanie paralleley mezhdu sovremennoy fizikoy i mistitsizmom Vostoka [The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels Between Modern Physics and Eastern Mysticism]. St. Petersburg: Oris.

Katanov, N. F. (2004). Pisma iz Sibiri i Vostochnogo Turkestana [Letters from Siberia and eastern Turkestan]. In: Katanov, N.F. Izbrannye trudy o Khakasii i sopredelnykh territoriyakh [Selected writings on Khakassia and bordering Terrritories]. Abakan: Khakass State University Press.

Kucherenko, V. V.; Petrenko, V. F. & Rassokhin, A. V. (1998). Izmenennye sostoyaniya soznaniya: psikhologicheskiy analiz [Altered states of mind: psychological analysis. Voprosy Psikhologii, 3, 7078.

Кuzmina, A. S. (2003). Khristianizatsiya korennykh narodov Obskogo Severa: kulturologicheskiy aspekt [Christianization of indigenous peoples of the Ob North: cultural aspect]. Authors abstract of the PhD thesis. Nizhevartovsk: Nizhevartovsk State Teachers College.

Lévy-Bruhl, L. (1937). Sverkhestestvennoe v pervobytnom myshlenii [Primitives and the Supernatural]. Moscow: OGIZ.

Mavlutova, G. Sh. (2001). Missionerskaya deyatelnost Russkoy pravoslavnoy tserkvi v Severo-Zapadnoy Sibiri (XIX - nachalo XX vv.) [Missionaire activities of the Russian Orthodox Church in North Western Siberia] (19th - beginning of the 20th century). Tyumen: Tyumen State University Press.

Мyshlyaeva, N. A. (1998). Traditsionnye khristianskie tsennosti v ponimanii predstaviteley raznykh kulturnykh traditsiy [The understanding of traditional Christian values by the representatives of various cultural traditions]. Etnosotsialnye protsessy v Sibiri: tematicheskiy sbornik [Ethnosocial processes in Siberia: thematic collection of articles] (p. 234241). Iss. 2. Novosibirsk: Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the RAS Press.

RSHA (Russian State Historical Archive). F.796. Op. 440. C. 1256. L. 20.

Sherstova, L. I. (2005). Tyurki i russkie v Yuzhnoy Sibiri: etnopoliticheskie protsessy i etnokulturnaya dinamika XVII - nachala XX vv. [Turks and Russians in Southern Siberia: ethnopolitical processes and ethnocultural dynamics of the 17th - beginning of the 20th century]. Novosibirsk: Institute of Archaeology and Ethnography of the Siberian Branch of the RAS Press.

Tengristady and Epic Heritage of the Peoples of Eurasia. The 4th International Science and Practical Conference. 9-10 October 2013, Ulaanbaatar, Mongolia.

Tulviste, P. E. (1986). Tipy myshleniya i traditsionnye zanyatiya[Thinking types and traditional activities]. In: Boyko, V.I. (Ed.). Kultura narodnostey Severa: traditsii i sovremennost [Culture of Northern peoples: traditions and modern situation] (p. 100108). Novosibirsk: Nauka.

Vizgin, V. P. (1995). Mishel Fuko - teoretik tsivilizatsii znaniya[Michel Foucault as a Theorist of the Civilization of Knowledge]. Voprosy Filosofii, 4, 118119.
DOI: https://doi.org/10.5944/rdh.30.2017.18206

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Revista de Humanidades

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Centro Asociado de Sevilla
Avda. San Juan de la Cruz, 40
41006 Sevilla (España)

Teléfono: (+34) 954 12 95 90 / Fax: (+34) 954 12 95 91
E-mail: rdh@sevilla.uned.es

http://www.revistadehumanidades.com

Siguenos en:

             

   Sello de Calidad FECYT 2016:     

     

   Indizada en: