Reseña de: Beltrán, E.M.; Orduña, F.J. y Campuzano, A.B. (dirs.). (2012). Curso de derecho privado. Valencia: Tirant Lo Blanch, Valencia, 773 p.

Elisa Muñoz Catalán

Resumen


Reseña de libro

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5944/rdh.20.2013.12908

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Revista de Humanidades

ISSN (print): 1130-5029 / e-ISSN: 2340-8995

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Centro Asociado de Sevilla
Calle Jericó, 10
41007 Sevilla (España)

Teléfono: (+34) 954 12 95 90 / Fax: (+34) 954 12 95 91
E-mail: rdh@sevilla.uned.es

http://revistas.uned.es/index.php/rdh/index

DOI prefix: 10.5944/rdh

Siguenos en: