Comentarios del lector/a

Hằng Phạm

por hang pham1995 (2020-09-28)


Tuổi thọ của răng Implant là vĩnh viễn nếu ca cấy ghép thành công và bệnh nhân biết chăm sóc răng đúng cách. Ngoài ra, tuổi thọ của răng Implant còn chịu sự ảnh hưởng của các yếu tố như: chất lượng trụ Implant, kỹ thuật cấy ghép của bác sĩ…