User Profile

xa ad

Bio Statement

Với 15 năm xây dựng cơ nghiệp, thử sức mình trong nhiều lĩnh vực và trong nhiều vai trò khác nhau, Đỗ Trùng Dương hiện tại chính là Chủ tịch của Tập đoàn Viking, một doanh nghiệp với tiềm lực mạnh về tài chính lẫn kinh doanh và đầu tư. Bên cạnh đó, ông cũng nắm giữ chức vụ quan trọng – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh và là hội viên của Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân 2030 nổi tiếng khắp cả nước.

 

https://ojs.hh.se/index.php/JISIB/user/viewPublicProfile/158188

https://crooksandliars.com/user/xaad

https://works.bepress.com/xa-ad/

https://twinoid.com/user/9919817

https://www.stem.org.uk/users/xaad


http://www.senado.gob.do/senado/UserProfile/tabid/42/userId/8907/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1021099/Default.aspx

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/34177

https://ojs.hh.se/index.php/JISIB/user/viewPublicProfile/153283

http://www.senado.gob.do/senado/UserProfile/tabid/42/UserID/8831/Default.aspx

https://www.lexisnexis.com/infopro/members/kemtrung/default.aspx

https://www.dnnsoftware.com/activity-feed/my-profile/userid/3128349

http://www.senado.gob.do/senado/UserProfile/tabid/42/UserID/8898/Default.aspx

https://twinoid.com/user/9916414

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/34233