User Profile

tra dao

Bio Statement

Đầu sprinkler là vòi phun nước trong hệ thống chữa cháy tự động. Khi nhiệt độ của đám cháy đạt ngưỡng kích hoạt chữa cháy của bộ cảm biến nhiệt, sprinkler sẽ được kích hoạt để chữa cháy. Mỗi sprinkler sẽ thực hiện đồng thời hai chức năng vừa là cảm biến nhiệt, vừa là vòi phun nước.

 

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/101239

http://sn.ras.ru/index.php/blogs/11472/66156

https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?userid=211629

http://lyceum.asm.md/index.php/en/forum/razdel-predlozhenij/25958

https://academy.autodesk.com/users/tradao

http://www.bakespace.com/members/profile/carot/805850/

https://feng-shui.ua/communication/forum/user/84794/

https://git.skewed.de/snippets/3083

https://git.regardscitoyens.org/snippets/2299

https://git.tchncs.de/snippets/2025

https://aslain.com/index.php?/profile/32371-ngogai/&tab=field_core_pfield_13

http://www.nrcii.ru/communication/forum/user/46562/

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/36346/Default.aspx

https://pravitelstvorb.ru/forum/user/19293/

http://www.ekademia.pl/u/ngogai

http://bigpicture.net/users/ngo-gai

http://revistas.uned.es/index.php/RLLCGV/user/viewPublicProfile/321080

http://www.bakespace.com/members/profile/feelee/805797/

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/89159

https://crooksandliars.com/user/goodoo

https://aslain.com/index.php?/profile/32390-dauphong/&tab=field_core_pfield_13

https://pravitelstvorb.ru/forum/user/19304/

https://git.skewed.de/snippets/3091

https://feng-shui.ua/communication/forum/user/84971/

http://www.ekademia.pl/u/dauphong

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/90197

http://www.kzncomsafety.gov.za/UserProfile/tabid/255/userId/195128/Default.aspx

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/36405/Default.aspx

https://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/dauphong1

http://www.justhelicopters.com/UserProfile/tabid/519/userId/45424/Default.aspx

http://revistas.uned.es/index.php/RLLCGV/user/viewPublicProfile/323267

http://lyceum.asm.md/index.php/en/forum/razdel-predlozhenij/25746-an-phat-sprinkler

http://seaislecitynj.us/user-profile.aspx?userid=347307

http://revistas.uned.es/index.php/RLLCGV/user/viewPublicProfile/322052

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31785241

http://lyceum.asm.md/index.php/en/forum/razdel-predlozhenij/25744-dau-phun-tyco

http://lyceum.asm.md/index.php/en/forum/razdel-predlozhenij/25745-sprinkler-tyco

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31785266

http://lyceum.asm.md/index.php/en/forum/razdel-predlozhenij/25754-sprinkler-system

https://twinoid.com/user/9905392

https://feng-shui.ua/communication/forum/user/85049/

http://seaislecitynj.us/user-profile.aspx?userid=351107

https://git.tchncs.de/snippets/2058

https://aslain.com/index.php?/profile/32399-canhty/&tab=field_core_pfield_13

https://www.dnnsoftware.com/activity-feed/my-profile/userid/3127459

https://source.joinmastodon.org/snippets/263

http://www.bakespace.com/members/profile/ongbuom/807751/

https://twinoid.com/user/9905454

https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?userid=203466

http://www.bakespace.com/members/profile/canhty/807662/

https://feng-shui.ua/communication/forum/user/85151/

http://www.nrcii.ru/communication/forum/user/47378/

https://pravitelstvorb.ru/forum/user/19332/

https://git.tchncs.de/snippets/2067

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31786036