User Profile

Lucilla Arrieta

Bio Statement

Tập đoàn Mapletree được Xem xét là một trong số Các tập đoàn lớn trong lĩnh vực phát triển BDS tại Singapore, giữ bắt được điều kiện xây của lĩnh vực BDS lớn tại quận 2 tập đoàn đã quyết định triển khai công trình One Verandah Quận 2.

can ho MapleTree quan 2