User Profile

Vernita Bird

Bio Statement

Là một dự án căn hộ cao cấp, trên nữa lại được đầu tư bởi tập đoàn Mapletree từ Singapore, do đó hệ thống tiện ích nội quỹ được kết cấu cũng vượt trội, phục vụ toàn diện cho nhu cầu cuộc sống Những dân cư tương lai ở chung cư One Verandah

can ho MapleTree