User Profile

Treva Cesar

Bio Statement

nằm phía sông Sài Gòn, dự án bất động sản căn hộ chung cư hạng sang One Verandah đang điểm sáng trong số bức tranh đô thị của Sài Gòn. chứa đựng Những tiềm năng ưu việt, can ho One Verandah Quan 2

Mapletree Thanh My Loi