User Profile

Theron Dalgety

Bio Statement Anime là hoạt hình vẽ tay và máy tính, nguyên nhân trong khoảng Nhật Bản hoặc được gắn kết sở hữu Nhật Bản. trong khoảng anime là thuật ngữ tiếng Nhật sử dụng để đề cập đến rất nhiều những định dạng truyền thông phim hoạt hình. my blog: animehay.org