User Profile

Tammi Terrazas

Bio Statement

có quan nhắc, One Verandah toạ lạc tại khu vực có Hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ nhất nhì quận 2. vấn đề đi trên địa bàn phường Thạnh hảo Lợi cũng như sang các khu khác hết sức thuận tiện, lúc mà xung quanh dự án nhà phố One Verandah Quan 2

chung cu Mapletree