User Profile

Gigi Renwick

Bio Statement

One Verandah không chỉ là 1 dự án nhà phố siêu sang Đối với Những lợi ích tiên tiến và đẳng cấp. tại can ho One Verandah còn là đời sống chan hoà Với tự vậy. các chung cư ở đây được cấu trúc chào nhằm vừa tạo quát tiết kiệm lực .Số, lại vừa có thể tận dụng được nắng và gió trời.

Mapletree Quan 2