User Profile

Gregoria Mitchel

Bio Statement

dự án chung cư Sapphira là 1 dự án được nhà đầu tư Khang Điền chuẩn bị cho thành mắt trong số thời gian sắp tới và căn hộ Sapphira sẽ đem đến một điều bất ngờ lớn cho khách hàng.

Khang Dien Quan 9