User Profile

Terresa Gregoria

Bio Statement

Được ghi nhận tại thị trường TP.HCM đã cho cảm thấy một vài chủ đầu tư lớn như: MapleTree, Phú hảo Hưng… cũng đã đưa tỉ lệ lớn mạnh về diện tích khoảng non vô dự án One Verandah.

chung cu MapleTree