User Profile

Leonida Adell

Bio Statement

Chưa đầy 3 tháng kể từ khi ra mắt, 70% số căn hộ De La Sol Capitaland đã tìm được chủ muốn mang cho mình. Tòa Aqua một, Aqua 2, Aqua 3, Aqua 4 cùng tòa De La Sol ra mắt đầu tiên đã gần như kín khách hoàn hảo mua. Là “con át chủ bài” được tung ra cuối cùng, tòa De La Sol được quý khách hàng nguyên tắc cao nhất

Đọc ngay