User Profile

Bird Garrigan

Bio Statement

Hiện nay dự án One Verandah đang trong quá trình thi công phần móng cọc, và đang nhận giữ nơi, dự sáng tháng 12/2017 sẽ mở bán chánh thức. tới tháng 3/2018 (thời yếu tố thi công xong phần móng) sẽ ký phù hợp đồng mua bán.

One Verandah mapletree