Reader Comments

Neden Nakliye Market

by Isidra Timmons (2019-09-04)


http://nakliyemarket.com http://nakliyemarket.com/ankara-evden-eve-nakliyat. Nakliye hizmetleri ; ulusal ve uluslararası ağlar, ulusal mevzuat ve uluslararası mevzuat ,teknolojik yenilikler , bilgi , iletişim , lojistik ve hizmet uygulamalarını içinde barındırmaktadır. Bu sistemler taşıma operatörleri, müşteriler, ekonomik ve sosyal faktörler ile devletin ortaya koyduğu yasal çerçeve ile sürekli etkileşim hâlindedir.
Kara yolu nakliye hizmetlerinde mal taşıtacaklar ve nakliye işletmeleri büyük bir Pazar oluşturmaktadır. Arz ve talebin etkileşiminde destek hizmetler, taşımaya olan talep, güzergâh veya alternatif yollar, terminaller, gümrükler, sınırlar, ara geçiş noktaları, araçlar, işletmelerin sayısı, kurallar ve düzenlemeler etkin rol oynamaktadır. Buna göre taşıma sistemleri özellikle teknoloji, iletişim, ekonomi gibi dışsal faktörlerden yoğun olarak etkilenmektedir. Kara yolu eşya taşımacılığı, ücret karşılığında eşyanın bir yerden diğer bir yere taşınmasını kara yolu ile sağlayan ve taşımacı ile gönderici arasında bir sözleşme yapılmasını gerektiren bir taşıma şekli olarak tanımlanmaktadır.
Bu tanıma göre kara yolu taşımacılığının dört temel boyutu vardır;
- Taşınacak eşyanın var olması,
- Eşya taşıma işinin üstlenilmesi,
- Ücret karşılığı olması,

- Taşıma türü olarak kara yolunun belirlenmesidir.