Manuel Pereira ou a poética da precisión

Begoña Regueiro Salgado

Resumen


O seguinte artigo revisa a adscrición de Manuel Pereira Valcárcel a un grupo poético e fai un percorrido pola obra do autor publicada entre 2005 e 2012. A partir desta análise, establécense as liñas principais da escrita de Manuel Pereira, tanto na poesía como na prosa, e conclúese a pertenza do escritor ao Grupo Poético Bilbao, de poetas de expresión galega que viven en Madrid.

El siguiente artículo revisa la adscripción de Manuel Pereira Valcárcel a un grupo poético y hace un recorrido por la obra del autor publicada entre 2005 y 2012. A partir de este análisis, se establecen las líneas principales de la escritura de Manuel Pereira, tanto en la poesía como en la prosa, y se concluye la pertenencia del escritor al Grupo Poético Bilbao, de poetas de expresión gallega que viven en Madrid.


Palabras clave


Manuel Pereira Valcárcel; grupo poético Bilbao; poesía galega do século XX; poesía da precisión; poesía gallega del siglo XX; poesía de la precisión;

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.17.2012.6043

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

ISSN: 1130-8508 (impreso)

ISSN: 2340-0285 (en línea)

ISSN-L: 1130-8508